Untitled
อย่าทำให้มันร้าวนะ
ถ้าคิดจะทำๆ ให้มันแตกไปเลย

อย่าทำให้มันร้าวนะ
ถ้าคิดจะทำๆ ให้มันแตกไปเลย

5555+++ (at บ้านนู๋คะ)

5555+++ (at บ้านนู๋คะ)

at บ้านกรูเอง

at บ้านกรูเอง

มีคนบอกว่า
ความจริง ก้อคือ ความจริง
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
แตว่า ตรู คงตายก่อนมั่ง
ก่อนความจริงจะ..!!!

มีคนบอกว่า
ความจริง ก้อคือ ความจริง
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
แตว่า ตรู คงตายก่อนมั่ง
ก่อนความจริงจะ..!!!

เชือเถอะ

เชือเถอะ

" เข้าใจมั้ย "

" เข้าใจมั้ย "

ไปอ่านเจอมา
เอามาแชร์ให้อ่านกัน
ขำๆ แต่คนโพสม่ะขำ
เหอๆ เหอๆ

ไปอ่านเจอมา
เอามาแชร์ให้อ่านกัน
ขำๆ แต่คนโพสม่ะขำ
เหอๆ เหอๆ

มีครบแล้ว
ไปก่อนนะ

มีครบแล้ว
ไปก่อนนะ

555 ขอสามคำ (at MY Home @ Ban Ku)

555 ขอสามคำ (at MY Home @ Ban Ku)

อย่าคิดตาม แล้วเออออ
อย่าคิดเอง เออเอง
ถ้าคุนยังม่ะรู้จักเขาดีพอ

อย่าคิดตาม แล้วเออออ
อย่าคิดเอง เออเอง
ถ้าคุนยังม่ะรู้จักเขาดีพอ